Showing 31 results

Authority record
Public party

Alþingi

 • Public party

Bifreiðaeftirlit ríkisins

 • S02660
 • Public party
 • 1932-1989

Bifreiðaeftirlit ríkisins var sérstök stofnun á vegum ríkisins sem starfaði samkvæmt umferðarlögum og annaðist skoðun og eftirlit ökutækja ásamt því að sinna framkvæmd og prófdómgæslu við ökukennslu. Stofnunin var lögð niður árið 1988-1989 og Bifreiðaskoðun Íslands hf stofnað.

Framsóknarflokkurinn (1916-)

 • S02811
 • Public party
 • 16.12.1916-

Framsóknarflokkurinn var stofnaður á Alþingi 16. desember árið 1916. Fyrstu árin starfað hann eingöngu sem þingflokkur en uppúr 1930 var honum breytt í formlega fjöldahreyfingu með flokksfélög sem grunneiningar. Uppruna flokksins má rekja til tveggja hreyfinga sem höfðu mikil áhrif á íslenskt þjóðfélag á fyrstu árum aldarinnar þ.e. samvinnuhreyfingarinnar og ungmennafélaganna. Þessi samtök börðust m.a. fyrir almennum framförum og umbótum í landinu, aukinni menntun og atvinnurekstri sem sem tryggði mönnum sannvirði fyrir vöru og vinnu.

Heimdallur (1927-)

 • S02812
 • Public party
 • 16.02.1927-

Félagið var stofnað 16. febrúar 1927 og er elsta svæðisfélag íslensks stjórnmálaflokks. Tæplega 7000 meðlimir eru í félaginu á aldrinum 15 til 35 ára.

Hólalax

 • Public party

Rafmagnsveitur ríkisins (1947-2006)

 • S01339
 • Public party
 • 1947-2006

Rafmagnsveitur ríkisins hófu starfsemi sína þann 1. janúar árið 1947.
RARIK var stofnað 1. ágúst 2006 og tók þá við rekstri Rafmagnsveitna ríkisins.

Sjálfstæðisflokkurinn (1929-)

 • S02814
 • Public party
 • 25.05.1929-

Sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður 25. maí 1929 við samruna Íhaldsflokksins og Frjálslynda flokksins. Fyrsti formaður flokksins var Jón Þorláksson, verkfræðingur og síðar borgarstjóri í Reykjavík. Hann gegndi því embætti til 1934 þegar Ólafur Thors tók við. Því næst var formaður dr. Bjarni Benediktsson 1961-1970, þá Jóhann Hafstein til 1973, næstur Geir Hallgrímsson til 1983, Þorsteinn Pálsson til 1991, Davíð Oddsson til 2005 og Geir H. Haarde var formaður Sjálfstæðisflokksins frá 2005-2009. Bjarni Benediktsson var kjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins á landsfundi 29. mars 2009. Hann var endurkjörinn formaður á landsfundi þann 26. júní 2010.

Stofnun Árna Magnússonar (1972-

 • S02465
 • Public party
 • 1972

Háskóli Íslands stofnaði handritaútgáfunefnd 1955, en árið 1962 tók Handritastofnun Íslands við hlutverki hennar. Fyrsta skóflustunga að Árnagarði var tekin 1967 og flutti Handritastofnun þangað í árslok 1969, en árið 1972 tók Stofnun Árna Magnússonar við hlutverki hennar.

 • Árið 2006 var Stofnun Árna Magnússonar lögð niður í þeirri mynd sem hún hafði verið frá 1972, en rann þá, ásamt fjórum öðrum stofnunum í íslenskum fræðum, saman í nýja stofnun, þ.e. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Íslenskar málstöðvar, Orðabók Háskóla Íslands, Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi, Stofnun Sigurðar Nordals og Örnefnastofnun Íslands.

Tónlistarskóli Skagafjarðar (1999-)

 • S00644
 • Public party
 • 1999-

Í kjölfar sameiningar sveitarfélaga í Skagafirði var Tónlistarskóli Sauðárkróks og Tónlistarskóli Skagafjarðarsýslu sameinaðir árið 1999. Tónlistarskólinn hefur aðsetur á Sauðárkróki en sinnir tónlistarkennslu í öllum Skagafirði. Kennslustaðir eru 5 talsins og fara kennarar á milli kennslustaða eftir því sem þörf er á hverju sinni. Skólinn hefur útibú á Hofsósi og Varmahlíð en fær aðstöðu í Grunnskólunum á Hólum og Sólgörðum.

Unglingaskólinn í Haganesvík

 • S02070
 • Public party
 • 1932-1933

Í byrjun 20. aldar var í Fljótum haldin úti farkennslu eins og á flestum öðrum stöðum í dreifbýlinu. Í fundargerð fræðslunefndar Haganeshrepps frá 6. júlí 1913 kemur fram að gera eigi við þinghúsið svo það verði nothæft sem skólahús. Rottugangur virðist hafa verið í húsinu sem rakin var til starfssemi Kaupfélags Fljótamanna. Á næsta fundi, 27. júlí 1913, samþykkir fræðslunefndin að verða við tilmælum hreppsnefndar um að „taka við þinghúsinu til algerðra umráða framvegis“. Kaupa átti ofn í húsið, mála það að utan og gera það rottuhelt. Í fundargerð fræðslunefndar frá 15. október 1917 má sjá að kennslutíminn var 10 vikur, 6 vikur í Hagnesvík og 4 vikur á einhverjum öðru stað í hreppnum. Ár 1918 virðist enginn kennari hafa verið ráðinn „sökum dýrtíðar og ýmsra örðugleika“. 1920 virðist kennsla hafa farið fram á Haganesvík og að Barði. Árið 1921 kom Hannes Hannesson kennari með tilboð um að kenna í sex mánuði í stað fjögurra fyrir sama kaup og var gengið að því.[1]

Veturinn 1932-1933 var Sæmundur Dúason barnakennari við farskólann í Haganeshreppi. „Kennt var í þinghúsi hreppsins í Haganesvík og aðeins á þeim eina stað.“ Svo virðist sem Sæmundur Dúason og Jóhann Jónsson í Vík hafi kennt unglingum í kvöldskóla í Haganesvík þennan sama vetur. „Unglingarnir sóttu skólann vel og reglulega um veturinn. En um vorið fengum við þá ekki til að koma á próf. Það var skilyrði fyrir því, að skólinn yrði styrktur. Sjáfir greiddu unglingarnir engin skólagjöld og ekki til þess ætlast.“[2]

Árið 1934 var farskólanum í Haganeshreppi breytt í fastan skóla. Skólahúsið, þinghús hreppsins, eyðilagðist það haust í miklu brimi. Eftir það var kennt á tveimur stöðum til skiptis en mismunandi hvar skólinn var haldinn. Í kringum 1939 virðist hafa verið nokkur átök um hvort ætti að koma á fót heimavistarskóla í sveitinni en svo fór að farskólamenn höfðu betur. Þetta varð til þess að Sæmundur Dúason sagði upp sem kennari á svæðinu.[3]

Árið 1941 dró til tíðanda en þá kemur upp sú hugmynd að byggja hús í samvinnu við Kvenfélagið Von á Siglufirði við Barðslaug sem myndi vera heimavistarskóli fyrir Haganeshrepp og sumarheimili fyrir börn á vegum kvenfélagsins. (fundargjörð 15.03.1941) 11. júlí sama ár var samningur um byggingu heimavistarskóla og sumarheimilis fyrir börn við Barðslaug samþykktur. Á fundi skólanefndar Haganesskólahverfis 12. nóvember 1942 var ákveðið að gefa unglingum kost á að sækja unglingaskóla eftir áramót ef nægileg þátttaka fengist. Ekki tekið fram hvar sá unglingaskóli átti að vera en þar sem skólastjóra skólans við Barðslaug (Sólgarða) var falið að auglýsa eftir umsóknir má ætla skólinn hafi átt að vera starfrækur þar einnig. Sambærilegar bókanir má sjá næstu ár á eftir en lítið er talað um hvort unglingaskólinn hafi verið starfræktur eður ei. [4]