Sýnir 52 niðurstöður

Lýsing á skjalasafni
Skjalasafn Kaupfélag Skagfirðinga Undirskjalaflokkar
Advanced search options
Prenta - forskoðun View:
Samvinnufyrirtæki
Samvinnufyrirtæki
Félög
Félög
Sjóðsbækur
Sjóðsbækur
Innlánsdeild
Innlánsdeild
Kaupmenn og verslanir (bækur)
Kaupmenn og verslanir (bækur)
Sálmaskrár
Sálmaskrár
Gögn um félaga
Gögn um félaga
Reglur og reglugerðir
Reglur og reglugerðir
Kosningagögn
Kosningagögn
Leiðbeiningar
Leiðbeiningar
Verðlistar afurða
Verðlistar afurða
Samningar
Samningar
Bókhald
Bókhald
Önnur kaupfélög
Önnur kaupfélög
Opinberir aðilar
Opinberir aðilar
Erlendir aðilar
Erlendir aðilar
Höfuðbækur
Höfuðbækur
Ýmis bókhaldsgögn
Ýmis bókhaldsgögn
Stofnsjóðsbækur
Stofnsjóðsbækur
Vöruávísanir
Vöruávísanir
Hlutabréf
Hlutabréf
Bankastofnanir
Bankastofnanir
Einstaklingar
Einstaklingar
Trúnaðarmál
Trúnaðarmál
Ársreikningar KS
Ársreikningar KS
Skattagögn
Skattagögn
Aðalreikningur
Aðalreikningur
Millifærslubækur
Millifærslubækur
Vörutalningarbækur
Vörutalningarbækur
Dagbækur
Dagbækur
Skrár
Skrár
Gögn varðandi vöruskömmtun
Gögn varðandi vöruskömmtun
Rekstrarupplýsingar annarra fyrirtækja
Rekstrarupplýsingar annarra fyrirtækja
Samningar
Samningar
Fundagögn
Fundagögn
Viðskiptamannabækur
Viðskiptamannabækur
Samband íslenskra samvinnufélaga
Samband íslenskra samvinnufélaga
Skýrslur
Skýrslur
Minnisbækur og blöð
Minnisbækur og blöð
Fasteigna- og lóðaviðskipti
Fasteigna- og lóðaviðskipti
Vörulistar
Vörulistar
Skuldarviðurkenningar
Skuldarviðurkenningar
Teikningar
Teikningar
Blaðagreinar
Blaðagreinar
Auglýsingar
Auglýsingar
Erindi og bréf
Erindi og bréf
Ýmis gögn
Ýmis gögn
Fyrirtæki
Fyrirtæki
Aðilar innan KS
Aðilar innan KS
Lífeyrissjóðir
Lífeyrissjóðir
Bréfabækur
Bréfabækur
Fylgigögn bókhalds
Fylgigögn bókhalds