Showing 1046 results

Places
Places term Scope note Results
Hofdalir 1
Hofshreppur 58
Hofsstaðir 0
Hofstaðasel 2
Hofstaðir 10
Hofsós 306
Hofsóshreppur 1
Holtavöruheiði
  • Holtavörðuheiði er heiði á norð-vesturlandi Íslands og samnefndur fjallvegur, sem fer yfir hana þvera, og nær heiðin frá Borgarfirði yfir í Hrútafjörð. Heiðin er ásamt Vatnsskarði og Öxnadalsheiði stór heiði á þjóðvegi 1 á leiðinni milli Reykjavíkur og Akureyrar. Efsti bær í Norðurárdal sunnan undir heiðinni var Fornihvammur, þar var gisti- og veitingastaður um skeið. En efsti bær að norðanverðu er Grænumýrartunga sem nú er í eyði.
6
Holtshreppur 45
Holtsmúli 1
Hrafnagil í Laxárdal 1
Hrafnagilshreppur 4
Hraun á Skaga 2
Hraun í Fljótum 23
Hraun í Öxnadal 1
Hraunborg í Mývatnssveit 2
Hraungerði 1
Hraunsnef í Norðurárdal í Borgarfirði 1
Hraunum 3
Hryggir 1
Hryggjadalur
  • Staðarfjöll er heiti á afréttarlandi í vestanverðum Skagafirði, milli Sæmundarhlíðar í austri og Laxárdalsfjalla í vestri. Meginhluti Staðarfjalla tilheyrði áður Reynistað og er svæðið kennt við hann og stundum kallað Reynistaðarfjöll. Það er nú hluti af Reynistaðarafrétt og er í eigu nokkurra hreppa í vestanverðum Skagafirði. Vestast í Staðarfjöllum er Víðidalur, um 15 kílómtra langur og liggur að mestu frá norðri til suðurs. Norðaustur úr honum er Hryggjadalur og telst fremsti hluti hans til Staðarfjalla. Austan við Víðidal er Háheiði, mikið fjallaflæmi, um 10 km langt, og austan hennar eru minni dalir, Rangali og Miðdalur nyrst, svo Vatnadalur og Valbrandsdalur en syðst Þröngidalur. Þar austur af eru Sæmundarhlíðarfjöll og norður af þeim Staðaröxl, fjallið upp af Reynistað. Í Víðidal virðist hafa verið töluverð byggð á miðöldum en hún er sögð hafa farið í eyði, annaðhvort í Svarta dauða 1402 eða plágunni síðari 1495-1496 og eftir það voru oftast aðeins einn eða tveir bæir byggðir þar. Hryggir á Staðarfjöllum, sem voru í Hryggjadal, fóru í eyði 1913, og Gvendarstaðir, ysti og lengst af eini bær í Víðidal, fór í eyði 1898.
1
Hrísakot - Húnaþing vestra 1
Hrísey 6
Hróarsdalur í Hegranesi 2
Hrólfsstaðir í Blönduhlíð í Skagafirði 4
Hrútafjörður 1
Hrútfell á Kili 1
Hrúthús 1
Hvalfjörður 6
Hvalnes 1
Hvammkot á Skaga 0
Hvammstangi 4
Hvammur 5
Hvammur í Hjaltadal 1
Hvammur í Laxárdal 6
Hvammur í Vatnsdal 2
Hvanneyri 0
Hvassafell í Eyjafirði 1
Hvassafell í Norðurárdal 1
Hveragerði 5
Hveravellir
  • Hveravellir er jarðhitasvæði í um það bil 650 metra hæð á hálendi Íslands og jafnframt algengur áningarstaður þegar ferðast er um Kjöl.
2
Hveravellir - Reykjahverfi 2
Hverfjall í Mývatnssveit 3
Hvoll 1
Hvítserkur 1
Hvítserkur á Vatnsnesi 1
Hvítá 3
Hvítárnes 2
Hvítárvatn 3
Hyrna 1
Háabæli í Fljótshlíð 4
Háagerði á Skagaströnd 1
Háakot, Stíflu. 1
Háamúlafjall í Fljótshlíð 1
Hábær 1
Háimúli í Fljótshlíð 1
Háskóli Íslands - Reykjavík 1
Hátún 5
Hæðarlækur á Holtavörðuheiði 1
Héraðsdalur í Lýtingsstaðahreppi 10
Héraðsvötn
  • "Héraðsvötn (oft stytt í Vötn eða Vötnin, en fyrr á öldum kölluð Jökulsá) er jökulá í Skagafirði og er eitt mannskæðasta vatnsfall á Íslandi. [1] Héraðsvötn verða til þegar Austari- og Vestari-Jökulsá koma saman neðan við bæinn Tunguháls, auk þess sem til þeirra renna Norðurá, Húseyjarkvísl og margar smærri ár. Í miðri Blönduhlíð skiptast Héraðsvötn síðan í tvær kvíslar sem renna til sjávar sitt hvoru megin við Hegranes. Kallast kvíslarnar Vestari- og Austari-Héraðsvötn."
2
Hólabak - Austur-Húnavatnssýsla 1
Hólabyrða 1
Hólahreppur 43
Hólakot Staðarhrepp 1
Hólakot á Reykjaströnd 11
Hólar 2
Hólar í Hjaltadal 86
Hólar í Öxnadal 1
Hólavegur 20 1
Hólavegur, Sauðárkróki 2
Hólkot 2
Hóll á Skaga 2
Hóll í Lýtingsstaðahreppi 2
Hóll í Sæmundarhlíð 2
Hólmavík 1
Hótel Mælifell 6
Hótel Tindastóll 2
Höfðahólar 3
Höfði 2
Höfði á Höfðaströnd, Hofshreppi 3
Hörgárdalsheiði 1
Hörgárdalur 10
Höskuldsstaðir í Akrahreppi 5
Húnaver 0
Results 341 to 425 of 1046