Sýnir 945 niðurstöður

Places
Places hugtak Athugasemd um umfang Niðurstöður
Berg 1
Þórshamar 1
Sævarland 1
Skagfirðingabraut 10 1
Aðalgata 16c 1
Aðalgata 8 0
Frostastaðir, Blönduhlíð 3
Haganeshreppur 9
Saurbær í Fljótum 5
Hraungerði 1
Öngulstaðahreppur 3
Fremri-Kot 33
Norðurárdalur í Skagafirði 3
Hofsóshreppur 1
Skagafjarðarsýsla Skagafjarðarsýsla 1
Ögmundarstaður 5
Grundarland 2
Nefstaðir í Stíflu Fljótum 1
Hrúthús 1
Efri-Ás Hjaltadal 2
Skálá 2
Reynistaður 27
Árnes í Lýtingsstaðahrepp 3
Borgarey 3
Krossanes 4
Gil í Goðdölum 2
Litla-Seyla Brautarholt 1
Torfastaðir 1
Þrastarstaðagerði 1
Flatatunga 4
Kelduvík 1
Glæsibær 8
Litlakot í Lýtingsstaðahrepp 2
Viðvík 8
Fell í Sléttuhlíð 2
Hróarsdalur í Hegranesi 2
Stóragerði í Óslandshlíð 1
Bústaðir í Lýtingsstaðahreppi 4
Molastaðir í Fljótum 1
Grænhóll 3
Minnibrekka í Fljótum 1
Sævarland í Laxárdal á Skaga 1
Húsey, Seyluhrepp 1
Bakki í Viðvíkursveit 2
Lágmúli 2
Stykkishólmur 1
Mælifellsdalur 1
Goðdalir í Vesturdal 1
Elivogar 1
Birkihlíð í Staðarhrepp 4
Mjóifjörður 1
Sognhlíð 1
Kross í Óslandshlíð 1
Garðhorn 1
Stekkjarflöt í Austurdal 1
Stóra-Gröf 2
Flugumýrarhvammur 1
Bifröst, Borg. 2
Brandstaðir 1
Ípishóll 1
Hella 1
Heiði í Gönguskörðum 1
Knappstaðir 1
Arnarnes 1
Minni-Akrar 1
Melgerði Eyjafirði 1
Silfrastaðarétt 1
Uppsalir 1
Árgarður 3
Arngerðareyri 2
Tjarnargata 22 Reykjavík 1
Brimnes, Viðvíkursveit 1
Flatey á Breiðafirði 0
Varmilækur 0
Vellir í Skagafirði 4
Eyjafjörður 11
Kaupmannahöfn 35
Varmahlíð 15
Sauðárkrókur (4)
  • Sauðárkrókur er innst við botn Skagafjarðar að vestanverðu, sunnan undir Tindastóli og skammt sunnan við ós Gönguskarðsár. Byggðin var fyrst öll á fremur mjórri malarspildu undir Nöfunum, bröttum malarkömbum upp af bænum, norðan við ós Sauðár, sem þá rann fram úr Sauðárgili og til norðurs um eyrar undir Nöfunum, þar sem nú er íþróttavöllur, sundlaug og tjaldstæði bæjarins. Byggðin færðist síðar suður fyrir ána og rann hún þá gegnum bæinn en síðar var ánni veitt til suðurs þar sem hún kemur úr Sauðárgili og rennur hún nú fyrir sunnan byggðina. Sauðárkrókur er byggður úr landi jarðarinnar Sauðár. Engin byggð var á eyrinni á fyrri öldum og voru verslunarstaðir héraðsins við austanverðan fjörðinn, á Hofsósi, í Grafarósi og Kolkuósi, en árið 1858 varð Sauðárkrókur löggiltur verslunarstaður. Þá fóru kaupskip að koma þangað. Þar var þó engin föst búseta fyrr en 1871, þegar Árni Árnason járnsmiður kom sér þar upp þurrabúð og settist þar að. Hann seldi bændum sem komu að versla við kaupskipin gistingu og veitingar. Strax árið eftir kom fyrsta fasta verslunin og kaupmenn, iðnaðarmenn og sjómenn settust að á Króknum og síðan ýmsir embættismenn. Sauðárkrókskirkja var reist árið 1892. Fólki fjölgaði hratt á Króknum fyrstu árin og um aldamótin 1900 voru íbúar um 400. Hafnleysi og einhæfir atvinnuhættir komu í veg fyrir að þessi öra fjölgun héldi áfram. Íbúar voru þó orðnir um 1000 þegar bærinn fékk kaupstaðaréttindi 1947. Gönguskarðsárvirkjun var reist á árunum 1947-1949 og hitaveita úr borholu við Áshildarholtsvatn var lögð í bæinn 1953. Hafnaraðstaða var smám saman bætt og er nú töluverð útgerð og fiskvinnsla í bænum.
707
Aðalgata 15

Use for: Án titils, Ólafshús

  • Húsið var reist árið 1897 af Ólafi Jónssyni söðlasmið frá Dæli og er húsið kennt við hann. Hann bjó þar ásamt konu sinni Ingveldi Jónsdóttur, en hún dó árið 1902. Ólafur bjó áfram í húsinu þar til hann lést árið l933. Í húsinu var fyrsta lyfjaverslunin á Sauðárkróki og var það K.M. Lindgreen sem starfrækti hana. Hann opnaði seinna lyfjaverslun í viðbyggingu við Aðalgötu 19 sem byggð var árið 1923. Um það bil tveimur áratugum seinna var Sparisjóður Sauðárkróks til húsa í byggingunni og húsið um tíma kallað Sparisjóðurinn. Á þeim tíma var byggð viðbótarbygging við húsið í norður og er sú bygging inngangur hússins í dag. Áður var minni inngangur inn í húsið á norðurhlið hússins en vestar en núverandi inngangur. Þá var einnig útibú Búnaðarbankans í húsinu uns það var flutt á Faxatorg árið 1967. Frímúrarastúkan Mælifell var í húsinu frá 1968 til 1982. Veitingarekstur hófst í húsinu í byrjun 9. áratugar 20. aldar.
2
Aðalgata 21

Use for: Án titils, Villa Nova

  • Húsið var flutt inn árið 1903, tilhöggvið frá Noregi og reist við rústir Poppshúss sem brann árið 1902. Það hús stóð lítið eitt norðar og austar. Christian Popp lét byggja Villa Nova, en hann hafði tekið við verslun og húsum föðurs síns, Ludvig Popp er Ludvig lést árið 1893. Christian seldi Carli Höepfner húsið árið 1912. Carl rak Höepfnersverslun á Sauðárkróki. Er sú starfsemi hætti árið 1928 keypti Kristján Þ. Blöndal húsið og bjó þar ásamt konu sinni, Álfheiði Guðjónsdóttur. Þau áttu einn son, Valgard Blöndal. Hann eignaðist húsið og hafði hótel þar, póstafgreiðslu og bókabúð. Valgard og fjölskylda bjuggu þar fram til ársins 1956. Ári áður keypti Ingibjörg Jónsdóttir húsið, en hún og maður hennar, Pétur Helgason ráku á þeim tíma Hótel Tindastól. Þau fluttu reksturinn í Villa Nova árið 1957. Þau bjuggu í húsinu fram til ársins 1971 ásamt syni sínum Erling Erni og ráku hótel í því. Árið 1972 keyptu Haukur Hafstað og Ragnar Arnalds húsið og skömmu síðar var stofnað hlutafélagið Villa Nova hf. sem vann að því markmiði að halda húsinu við og varðveita það. Núverandi eigandi hússins er Alþýðubandalag Sauðárkróks. Húsið er óbreytt frá upphafi utan við vetrarstofu við suðurgafl þess. Hún var rifin árið 1995 og byggð á ný í upprunalegu útliti árið 2002. Norsk-íslensk gerð, dæmigerður Sveiserstíll. Utan hótelreksturs, póstafgreiðslu og bóksölu, þá hefur verið söngskóli í húsinu, kosningaskrifstofa og gallerí í kjallaranum. Í dag hefur Minjavörður Norðurlands vestra aðsetur í húsinu. Auk þess eru íbúðir í því.
1
Eiríksstaðir, Austur-Húnavatnssýslu 1
Aðalgata Sauðárkróki 33
Sauðá í Skagafirði 10
Ísland (3) 5
Niðurstöður 1 til 85 af 945