Sýnir 895 niðurstöður

Places
Places hugtak Athugasemd um umfang Niðurstöður
Stóru-Akrar 3
Glaumbær á Langholti 19
Grundargerði í Akrahreppi 1
Réttarholt í Skagafirði 10
Fellshreppur 3
Holtshreppur 12
Daðastaðir 5
Aðalgata 2 9
Fljótin 76
Tindastóll 1
Garður 3
Þóroddur Sigtryggsson 1
Akranes 3
Haugsnes 3
Bláskógaheiði
  • "Bláskógar er svæðið norðan, vestan og sunnan Þingvallavatns, þ.e. Þingvallaskógur og Þingvallahraun, allur sigdalurinn, skógi og kjarri vaxinn. Nafnið er talið stafa af dökkum, blágrænum lit sem stundum slær á birkikjarrið á þessu svæði, t.d. í skúraveðri.Bláskógar við Þingvelli eru nefndir í Íslendingabók þar sem þess er getið að maður að nafni Þórir kroppinskeggi sem land átti í Bláskógum hafði orðið sekur um morð á þræl eða leysingja. Talið er líklegt að Þórir hafi búið á þeirri jörð sem síðar varð Þingvöllur. Land hans varð þess vegna allsherjarfé og lagt til alþingis. Í Landnámabók er nefndur Grímkell goði í Bláskógum og einni gerð Landnámu er nefnd Skálabrekka („þar sem nú heitir Skálabrekka í Bláskógum“). Í Ölkofra þætti er Þórhallur ölkofri sagður búa í Bláskógum á Þórhallsstöðum. Ölkofrahóll er nú nefndur á milli Þórhallsstaða og Skógarkots. Síðast var búið á Þórhallastöðum (Þórhallsstöðum) um 1704. Þeir eru ekki oft nefndir í síðari alda heimildum, t.d. hvorki í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns né sýslu- og sóknalýsingum Bókmenntafélagsins frá um 1840. Bláskógaheiði er nefnd í Íslendingasögum og í Sturlungu og svo nefndist afrétturinn norður og vestur af Þingvöllum öldum saman. Það nafn setti Björn Gunnlaugsson á Íslandskort sitt 1844 sem annað nafn á Gagnheiði. Í bók Björns Th. Björnssonar, Þingvellir – staðir og leiðir, er kort yfir Bláskóga: Þingvelli, þjóðgarð og nágrenni."
1
Landeyjar 1
Gullborgarhraun
  • "Gullborgarhraun er hraun sem runnið hefur úr eldstöðinni Gullborg í Hnappadal fyrir 7000-9000 árum. Sjálft eldvarpið, Gullborg (143 m) er austarlega og sunnarlega í hrauninu sem er það stærsta í Hnappadal, um 15 ferkílómetrar. Í Gullborgarhrauni fundust árið 1957, nokkrir stórir hellar sem þykja skoðunarverðir og þá einkum fyrir sakir sérkennilegrar dropasteinsmyndunar og eru þeir á náttúruminjaskrá. Nefnist lengsti hellirinn, sem er um 670 m að lengd Borgarhellir og stutt frá honum samsíða, liggur 320 m langur Vegghellir. Hellir sá dregur nafn sitt af minjum um mannvist í hellinum, fornum hlöðnum vegg er nánast lokar hann af einum 70 m innan hellismunnans. Veggur þessi í Vegghelli er hlaðinn úr hraungrýti sem þar er fyrir að finna og er getum að því leitt, að hann hafi annað hvort hlaðið útigangsmenn er þar hafi hafst við, eða að þar hafi verið fylgsni Arons Hjörleifssonar, er var liðsmaður Guðmundar Arasonar biskups og segir frá í Sturlungu. Gekk Aron þessi skörulega fram í bardaga í Grímsey þá er Sturlungar freistuðu þess að ráða hann af dögum og þurfti hann af þeim sökum að fara huldu höfði eftir það. Hafa sagnir verið um Aronshelli á þessum slóðum sem nú er týndur."
1
Dalvík 2
Grund, Eyjarfirði 2
Hraun í Öxnadal 1
Aðalgata 20 3
Hjaltastaðahvammi 1
Laugaland 1
Vellir í Skagafirði 4
Eyjafjörður 9
Kaupmannahöfn 35
Varmahlíð 12
Sauðárkrókur (4)
  • Sauðárkrókur er innst við botn Skagafjarðar að vestanverðu, sunnan undir Tindastóli og skammt sunnan við ós Gönguskarðsár. Byggðin var fyrst öll á fremur mjórri malarspildu undir Nöfunum, bröttum malarkömbum upp af bænum, norðan við ós Sauðár, sem þá rann fram úr Sauðárgili og til norðurs um eyrar undir Nöfunum, þar sem nú er íþróttavöllur, sundlaug og tjaldstæði bæjarins. Byggðin færðist síðar suður fyrir ána og rann hún þá gegnum bæinn en síðar var ánni veitt til suðurs þar sem hún kemur úr Sauðárgili og rennur hún nú fyrir sunnan byggðina. Sauðárkrókur er byggður úr landi jarðarinnar Sauðár. Engin byggð var á eyrinni á fyrri öldum og voru verslunarstaðir héraðsins við austanverðan fjörðinn, á Hofsósi, í Grafarósi og Kolkuósi, en árið 1858 varð Sauðárkrókur löggiltur verslunarstaður. Þá fóru kaupskip að koma þangað. Þar var þó engin föst búseta fyrr en 1871, þegar Árni Árnason járnsmiður kom sér þar upp þurrabúð og settist þar að. Hann seldi bændum sem komu að versla við kaupskipin gistingu og veitingar. Strax árið eftir kom fyrsta fasta verslunin og kaupmenn, iðnaðarmenn og sjómenn settust að á Króknum og síðan ýmsir embættismenn. Sauðárkrókskirkja var reist árið 1892. Fólki fjölgaði hratt á Króknum fyrstu árin og um aldamótin 1900 voru íbúar um 400. Hafnleysi og einhæfir atvinnuhættir komu í veg fyrir að þessi öra fjölgun héldi áfram. Íbúar voru þó orðnir um 1000 þegar bærinn fékk kaupstaðaréttindi 1947. Gönguskarðsárvirkjun var reist á árunum 1947-1949 og hitaveita úr borholu við Áshildarholtsvatn var lögð í bæinn 1953. Hafnaraðstaða var smám saman bætt og er nú töluverð útgerð og fiskvinnsla í bænum.
670
Aðalgata 15

Use for: Án titils, Ólafshús

  • Húsið var reist árið 1897 af Ólafi Jónssyni söðlasmið frá Dæli og er húsið kennt við hann. Hann bjó þar ásamt konu sinni Ingveldi Jónsdóttur, en hún dó árið 1902. Ólafur bjó áfram í húsinu þar til hann lést árið l933. Í húsinu var fyrsta lyfjaverslunin á Sauðárkróki og var það K.M. Lindgreen sem starfrækti hana. Hann opnaði seinna lyfjaverslun í viðbyggingu við Aðalgötu 19 sem byggð var árið 1923. Um það bil tveimur áratugum seinna var Sparisjóður Sauðárkróks til húsa í byggingunni og húsið um tíma kallað Sparisjóðurinn. Á þeim tíma var byggð viðbótarbygging við húsið í norður og er sú bygging inngangur hússins í dag. Áður var minni inngangur inn í húsið á norðurhlið hússins en vestar en núverandi inngangur. Þá var einnig útibú Búnaðarbankans í húsinu uns það var flutt á Faxatorg árið 1967. Frímúrarastúkan Mælifell var í húsinu frá 1968 til 1982. Veitingarekstur hófst í húsinu í byrjun 9. áratugar 20. aldar.
2
Aðalgata 21

Use for: Án titils, Villa Nova

  • Húsið var flutt inn árið 1903, tilhöggvið frá Noregi og reist við rústir Poppshúss sem brann árið 1902. Það hús stóð lítið eitt norðar og austar. Christian Popp lét byggja Villa Nova, en hann hafði tekið við verslun og húsum föðurs síns, Ludvig Popp er Ludvig lést árið 1893. Christian seldi Carli Höepfner húsið árið 1912. Carl rak Höepfnersverslun á Sauðárkróki. Er sú starfsemi hætti árið 1928 keypti Kristján Þ. Blöndal húsið og bjó þar ásamt konu sinni, Álfheiði Guðjónsdóttur. Þau áttu einn son, Valgard Blöndal. Hann eignaðist húsið og hafði hótel þar, póstafgreiðslu og bókabúð. Valgard og fjölskylda bjuggu þar fram til ársins 1956. Ári áður keypti Ingibjörg Jónsdóttir húsið, en hún og maður hennar, Pétur Helgason ráku á þeim tíma Hótel Tindastól. Þau fluttu reksturinn í Villa Nova árið 1957. Þau bjuggu í húsinu fram til ársins 1971 ásamt syni sínum Erling Erni og ráku hótel í því. Árið 1972 keyptu Haukur Hafstað og Ragnar Arnalds húsið og skömmu síðar var stofnað hlutafélagið Villa Nova hf. sem vann að því markmiði að halda húsinu við og varðveita það. Núverandi eigandi hússins er Alþýðubandalag Sauðárkróks. Húsið er óbreytt frá upphafi utan við vetrarstofu við suðurgafl þess. Hún var rifin árið 1995 og byggð á ný í upprunalegu útliti árið 2002. Norsk-íslensk gerð, dæmigerður Sveiserstíll. Utan hótelreksturs, póstafgreiðslu og bóksölu, þá hefur verið söngskóli í húsinu, kosningaskrifstofa og gallerí í kjallaranum. Í dag hefur Minjavörður Norðurlands vestra aðsetur í húsinu. Auk þess eru íbúðir í því.
1
Eiríksstaðir, Austur-Húnavatnssýslu 1
Aðalgata Sauðárkróki 33
Sauðá í Skagafirði 10
Ísland (3) 5
Hveravellir
  • Hveravellir er jarðhitasvæði í um það bil 650 metra hæð á hálendi Íslands og jafnframt algengur áningarstaður þegar ferðast er um Kjöl.
4
Seltjarnaneskirkja 1
Vaglar 5
Hesteyri 1
Þýskaland (1) 24
Hamborg

Use for: Án titils, Hamburg

  • Hamborg (hágþýska: Hamburg, lágþýska: Hamborg) er borgríki og næstminnsta sambandslandið í Þýskalandi með 755 km². Aðeins Bremen er minna. Hún er hins vegar næststærsta borg Þýskalands með tæpa 1,7 milljón íbúa (31. des 2013) og jafnframt stærsta hafnarborg landsins. Hamborg var stofnborg og einn ötullasti meðlimur Hansasambandsins áður fyrr.
7
Steinhleðsla 1
Öxnadalsheiði 1
Syðra Vallholt 1
Siglufjörður 22
Hesteyri, Sauðárkrókur 1
Haganesvík 6
Víðivellir 10
Steinsstaðaskóli 1
Vatnsdalur, Austur-Húnavatnssýslu 0
Laxá í Kjós 1
Vestmannaeyjar 5
Laufás 0
Svartárdalur í Austur-Húnavatnssýslu 10
Þjóðminjasafn Íslands 1
Skútustaðir í Mývatnssveit 2
Fjóskárbrú 0
Stettin, Þýskalandi 0
Námafjall í Skútustaðahreppi 0
Eyvindarstaðaheiði 2
Þverá 0
Fljótshlíð 4
Hvalfjörður 6
Paradísarfoss í Hvalfirði 1
Hrólfsstaðir í Blönduhlíð í Skagafirði 4
Sólheimagerði í Skagafirði 3
Spónsgerði í Hörgárdal í Eyjafirði 14
Ytri-Bægisá í Eyjafirði 1
Goðafoss 16
Skjálfandafljót 1
Skútustaðir við Mývatn 9
Paradís í Borgum í Mývatnssveit 1
Hverfjall í Mývatnssveit 3
Bólstaðarhlíð í Austur-Húnavatnssýslu 21
Neðstaland í Öxnadal 1
Steiná í Svartárdal í Austur-Húnavatnssýslu 9
Bergsstaðir í Svartárdal í Austur-Húnavatnssýslu 2
Eiríksstaðir í Svartárdal í Austur-Húnavatnssýslu 8
Skeggsstaðir í Svartárdal í Austur-Húnavatnssýslu 7
Brún í Svartárdal í Austur-Húnavatnssýslu 5
Gil í Svartárdal í Austur-Húnavatnssýslu 16
Fjósar í Svartárdal í Austur-Húnavatnssýslu 5
Haukagil í Vatnsdal í Austur-Húnavatnssýslu 9
Saurbær í Vatnsdal í Austur-Húnavatnssýslu 1
Hrútafjörður 1
Andakíl 1
Niðurstöður 1 til 85 af 895