Sýnir 1046 niðurstöður

Places
Places hugtak Athugasemd um umfang Niðurstöður
Evrópa 0
Blönduhlíð
  • Blönduhlíð er byggðarlag í austanverðum Skagafirði og tilheyrir Akrahreppi. Sveitin liggur meðfram Héraðsvötnum og nær sunnan frá Bóluá og norður að Kyrfisá en þar tekur Sveitarfélagið Skagafjörður við. Flestir bæir í Akrahreppi sem nú eru í byggð tilheyra Blönduhlíð.
49
Litlidalur í Lýtingsstaðahreppi 2
Ysta-Mói í Fljótum 2
Hólahreppur 43
Rípurhreppur 5
Holtshreppur 45
Rangárvallasýsla 1
Skaftafellssýsla 1
Ysta-Grund í Akrahreppi 1
Hörgárdalsheiði 1
Reykjakirkja í Lýtingsstaðahreppi 1
Borgartún 8 1
Fagranesprestakall 1
Aðalgata 6
Tindastóll 1
Bergþórugata 1
Akranes 4
Haugsnes 3
Geldingarholt 4
Eiðavatn
1
Héraðsvötn
  • "Héraðsvötn (oft stytt í Vötn eða Vötnin, en fyrr á öldum kölluð Jökulsá) er jökulá í Skagafirði og er eitt mannskæðasta vatnsfall á Íslandi. [1] Héraðsvötn verða til þegar Austari- og Vestari-Jökulsá koma saman neðan við bæinn Tunguháls, auk þess sem til þeirra renna Norðurá, Húseyjarkvísl og margar smærri ár. Í miðri Blönduhlíð skiptast Héraðsvötn síðan í tvær kvíslar sem renna til sjávar sitt hvoru megin við Hegranes. Kallast kvíslarnar Vestari- og Austari-Héraðsvötn."
2
Hafravatn
  • Vatn í nágrenni Reykjavíkur
1
Botnsúlur
  • "Botnssúlur er þyrping móbergstinda sem heita Háasúla, Miðsúla, Norðursúla, Syðstasúla (1093m) og Vestursúla. Öll eiga þau það sameiginlegt að vera á milli Botnsdals í Hvalfirði og Þingvalla og eru í svipaðri hæð. ... Leiðin á milli Þingvalla og Botnsdals heitir Leggjabrjótur en það er fræg gönguleið."
1
Hryggjadalur
  • Staðarfjöll er heiti á afréttarlandi í vestanverðum Skagafirði, milli Sæmundarhlíðar í austri og Laxárdalsfjalla í vestri. Meginhluti Staðarfjalla tilheyrði áður Reynistað og er svæðið kennt við hann og stundum kallað Reynistaðarfjöll. Það er nú hluti af Reynistaðarafrétt og er í eigu nokkurra hreppa í vestanverðum Skagafirði. Vestast í Staðarfjöllum er Víðidalur, um 15 kílómtra langur og liggur að mestu frá norðri til suðurs. Norðaustur úr honum er Hryggjadalur og telst fremsti hluti hans til Staðarfjalla. Austan við Víðidal er Háheiði, mikið fjallaflæmi, um 10 km langt, og austan hennar eru minni dalir, Rangali og Miðdalur nyrst, svo Vatnadalur og Valbrandsdalur en syðst Þröngidalur. Þar austur af eru Sæmundarhlíðarfjöll og norður af þeim Staðaröxl, fjallið upp af Reynistað. Í Víðidal virðist hafa verið töluverð byggð á miðöldum en hún er sögð hafa farið í eyði, annaðhvort í Svarta dauða 1402 eða plágunni síðari 1495-1496 og eftir það voru oftast aðeins einn eða tveir bæir byggðir þar. Hryggir á Staðarfjöllum, sem voru í Hryggjadal, fóru í eyði 1913, og Gvendarstaðir, ysti og lengst af eini bær í Víðidal, fór í eyði 1898.
1
Viðvíkurfjall 8
Dalvík 6
Málmey 6
Bifröst, Sauðárkróki 12
Aðalgata 20 4
Stífla í Fljótum 1
Hjaltastaðahvammi 1
Akur, Skagafirði 1
Hólakot á Reykjaströnd 11
Fjall í Seyluhreppi 2
Bjarnastaðahlíð, Lýtingsstaðarhreppi 4
Suðurgata 14 2
Reykir, Sauðákróki 3
Hótel Tindastóll 2
Skagfirðingabraut 1 2
Hjaltadalur 1
Skúfsstaðir, Hjaltadalur. 11
Þrastarstaðir, Skagafirði 1
Móskógar í Fljótum, Skagafiriði 4
Stóra-Þverá í Fljótum, Skagafirði 1
Slétta í Fljótum, Skagafirði 2
Ljótsstaðir í Skagafirði 16
Syðra-Vatn 1
Ytri-Mælifellsá 1
Syðri-Mælifellsá 1
Héraðsdalur í Lýtingsstaðahreppi 10
Villinganes Lýtingsstaðahreppi 3
Syðra-Skörðugil í Skagafirði 2
Eyhildarholt 1
Kálfárdalur 10
Vindheimar 6
Suðurgata 11b 1
Ártún 3
Sæbyrgi 2
Aðalgata 14 3
Kassinn 1
Flæðarnar 5
Aðalgata 19 2
Skagfirðingabraut 2 2
Geitaskarð 15
Villa Nova Sauðárkróki 3
Bær Höfðaströnd 12
Drangey 57
Sauðárkrókskirkja 33
Hesteyri, Sauðárkrókur 1
Fjótin 1
Haganesvík 26
Hólavegur, Sauðárkróki 2
Tunguháls 13
Fjósum Svartárdal, Austur-Húnavatnssýslu 0
Námaskarð í Mývatnssveit 5
Mývatn 11
Þórsmörk 21
Djúpárfoss 2
Þjóðminjasafn Íslands 1
Vatnsmýri, Reykjavík 0
Skeggstaðir í Svartárdal í Austur-Húnavatnssýslu 0
Hof í Vesturdal 1
Markarfljót 3
Mælifell 19
Niðurstöður 1 to 85 of 1046