Showing 1810 results

Places
Places term Scope note Archival descriptions count Authority record count
Ytri-Svartárdalur 2 2
Ytri-Ós við Höfðavatn 0 1
Ytri-Njarðvík 0 1
Ytri-Mælifellsá 1 2
Ytri-Löngumýri 0 1
Ytri-Langamýri 0 1
Ytrikot í Norðurárdal 0 3
Ytri-Kot 0 1
Ytri-Húsabakki 1 3
Ytri-Hofdalir 5 10
Ytri-Ey 8 0
Ytri-Brekkur 8 4
Ytri-Bægisá í Eyjafirði 1 0
Ytri-Ás 2 0
Ytra-Vatn Lýtingstaðahrepp 4 0
Ytra-Vallholt Skagafirði 2 5
Ytra-Skörðugil í Seyluhreppi 0 3
Ytra-Malland 0 5
Ysti-Mór 18 8
Ysti-Hóll í Sléttuhlíð 0 3
Ysti-Hóll 0 4
Ysta-Mói í Fljótum 3 0
Ysta-Grund í Akrahreppi 1 6
Ýrafell 2 0
Wisconsin 0 1
Winnipeg 93 15
Vopnafjörður 0 7
Von, Sauðárkróki 1 0
Vogar í Mývatnssveit 13 0
Vogar 2 0
Vindheimar Sauðárkróki 2 0
Vindheimar 12 6
Vindheimamelar 1152 0
Vindhælishreppur 2 1
Vindhæli 1 0
Villinganes Lýtingsstaðahreppi 7 3
Villinganes 3 0
Villa Nova Sauðárkróki 6 0
Vilinganes 1 0
Víkurkot 2 1
Víkur á Skaga 0 3
Vík í Staðarhreppi 12 16
Vík í Mýrdal 0 4
Vík í Haganesvík 4 3
Vík 1 1
Vigur 62 6
Vigfúsarsmiðja 1 0
Vigfúsarhús 0 1
Vífilsstaðir 5 0
Viðvíkursveit - Skagafjörður 3 3
Viðvíkurhreppur 27 6
Viðvíkurfjall 0 0
Viðvík 13 10
Víðivellir 26 13
Víðines 11 7
Víðimýri
  • Víðimýri er bær í Skagafirði, fyrir sunnan og ofan Varmahlíð, og tilheyrði Seyluhreppi áður. Bærinn er gamalt höfuðból og var í lok 12. aldar og á 13. öld bústaður helstu höfðingja héraðsins af ætt Ásbirninga, frá Kolbeini Tumasyni til Kálfs sonar Brands Kolbeinssonar, sem vitað er að bjó þar 1262. Á 17. og 18. öld var jörðin löngum sýslumannssetur. Víðimýri hefur nú verið skipt niður í átta eða níu sjálfstæðar jarðir.
31 8
Víðimýrarsel 0 2
Víðimýrakirkja 3 0
Víðimelur 2 3
Víðigrund 5 1 0
Víðidalur 4 5
Viðeyjarklaustur 1 0
Viðey 4 2
Vesturós Héraðsvatna 1 0
Vestur-Ísafjarðarsýsla 1 0
Vesturheimur 0 2
Vestur- Húnavatnssýsla 42 1
Vestmannaeyjar 23 41
Vestari-Hóll 2 6
Vellir í Svarfaðardal 1 1
Vellir í Skagafirði 14 6
Vellir 2 0
Veðurós 0 0
Veðramót 25 9
Vatnsskarð í Skagafirði 1 0
Vatnsnes 10 1
Vatnsmýri, Reykjavík 0 0
Vatnsleysa 8 5
Vatnskot í Hegranesi 0 7
Vatnshorn í Haganesvík 0 1
Vatnshlíð - Austur-Húnavatnssýslu 3 5
Vatnsendi í Ólafsfirði 0 1
Vatnsendi í Ljósavatnsskarði 2 0
Vatnsdalur í Fljótshlíð 1 0
Vatnsdalur í Austur-Húnavatnssýslu 9 4
Results 1 to 85 of 1810