Showing 6395 results

Authority record

Ungmennafélagið Æskan

 • E00026
 • Organization
 • 20.10.1905 - 17.4.1990

Ungmennafélagið Æskan var stofnað í Staðarhreppi 20. október 1905. Stofnfélagar voru í upphafi 15 manns. Aðalforgöngumaður að stofnun félagsins var Jón Sigurðsson (1888-1972). Ungmennafélagið Æskan varð síðar eitt af stofnfélögum Ungmennasambands Skagafjarðar (U.M.S.S) ásamt tveimur öðrum félögum þegar það var stofnað 17. apríl 1910.
Tilgangur félagsins var meðal annars að „reyna að alefli að vekja löngun hjá æskulýðum til að starfa ötullega fyrir sjálft sig, land og þjóð og fyrst og fremst að þeim framfararmálum sem kunna að koma innan sveitarinnar“ eins og kemur fram í lögum félagsins. Einnig voru félagsmenn hvattir til að vinna ötullega að hvers konar íþróttamálum og yfirleitt að efla allt það er að andlegri og líkamlegu atgerfi lítur. Úr fundargerðabók 13.3.1960.
Það kemur ekki fram í fundargerðarbókunum hvenær eða hvort félagið var lagt formlega niður.

Kvenfélag Staðarhrepps

 • E00027
 • Organization
 • 21.06.1908

Kvenfélag Staðarhrepps var stofnað 21. júní 1908 af húsfrú Sigríði Jónsdóttur á Reynistað. Eins og segir í fundargerðinni „Aðalverkefni þessa fundar var að stofna kvenfélag hér í Staðarhreppi“, og var fundurinn haldinn á Reynistað og voru 22 konur úr hreppnum stofnfélagar. Um 1928 lagðist félagið í dvala, 8. júní 1951 hóf Kvenfélag Staðarhrepps aftur starfsemi sína og voru þá lög félagsins samþykkt.
Tilgangur Kvenfélags Staðarhrepps var að „aðstoða hreppsbúum sem örðugt hafa átt uppdráttar“ með bæði fatnað og mat. Félagið hélt barnaskemmtanir, safnaði fé fyrir nýju sjúkarhúsi á Sauðárkróki, félagið kom að byggingu félagsheimilisins Melgsil bæði með fjármagn og vinnu og konurnar lögðu til fjármagn og muni í Reynistaðarkirkju og hugsuðu um kirkjgarðinn. Kvenfélagið kom að byggingu Félagsheimilisins Melsgils ásamt Ungmennafélaginu Æskunni og Hreppsfélagi Staðarhrepps, eins og það var kallað í fundargerðabók (23.11.1960).
Kvenfélagskonurnar héldu hannyrða námskeið, voru með saumafundi, fjáraflanir, veitingasölu í réttum og héldu skemmtanir og dansleiki í félagsheimilinu Melsgili svo eitthvað sé nefnt. Félagið er enn starfandi 2023.

Búnaðarfélag Hofshrepps

 • IS-HSk
 • Association
 • 1913 -

Búnaðarfélag Hofshrepps var stofnað á fyrsta aðalfundi félagsins þann 8. febrúar 1913 í þinghúsi hreppsins á Hofsósi. Aðalverkefni fundsins var að semja og samþykkja lög fyrir félagið og voru þau samþykkt samhljóða. Tilgangur félagsins var fyrst og fremst að efla hverskonar búnaðarframfarir í hreppnum, en lagt var sérstakaka áherslu á að auka jarðrækt og að koma áburðahirðingu í sem best horf. Tólf manns sátu fundinn, fyrsti formaður búnaðarfélagsins var kosinn Jón Konráðsson fyrrum hreppstjóri í Bæ á Höfðaströnd.

Pétur Pétursson (1945-)

 • IS-HSk-S00001
 • Person
 • 1945-

Fæddur í Álftagerði hjá Víðimýri, Skag. 9. mars 1945. Faðir: Pétur Sigfússon. Fæddur í Blöndudalshólum í Blöndudal, A-Hún. 28. janúar 1917. Látinn á Sauðárkróki 23. september 1987. Móðir: Sigrún Ólafsdóttir. Fædd í Álftagerði hjá Víðimýri, Skag. 8. janúar 1914. Látin á Sauðárkróki 6. júní 1990. Eiginkona Péturs er Elísabet Petrea Ögmundsdóttir, fædd á Sauðárkróki 9. nóvember 1948.

Snorri Sigurðsson (1929-2009)

 • IS-HSk-S00147
 • Person
 • 15.04.1929-26.05.2006

Skógfræðingur og framkvæmdarstjóri skógræktarfélags Íslands.

Magnús Jónsson

 • IS-HSk-S00151
 • Person
 • 27.07.1925-01.08.1993

Trésmiður á Sauðárkróki.

Eufemía Jónsdóttir (1904-1976)

 • IS-HSk-S00383
 • Person
 • 04.07.1904-27.06.1976

Eufemía Jónsdóttir fæddist 4. júlí 1904.
Hún bjó á Mannskaðahóli á Höfðaströnd og síðar á Hofsósi.
Hún lést 27. júní 1976.

Grunnskóli Akrahrepps

 • IS-HSk-S02944
 • Organization
 • 1949-2006

Skólinn hét Grunnskóli Akrahrepps en gekk oft undir nafninu Akraskóli. Framan byggði skólahald í Akrahreppi á farkennslu eins og víða annars staðar. Kennaraskipti voru tíð og kennt á ýmsum bæjum. Um 1930 virðist koma meiri festa á skólahald í hreppnum. Líklega má rekja það til þess að árið 1927 var Gísli Gottskálksson ráðinn til kennslu í hreppnum og nokkrum árum síðar, eða 1934, var einnig Rögnvaldur Jónsson ráðinn sem kennari. Nú var kennslustöðum fækkað og m.a. var farið að kenna í þinghúsi hreppsins að Stóru-Ökrum. Á árunum 1949 til 1954 fór öll kennslan fram í þinghúsinu og tekinn upp skólaakstur. Aksturinn gekk ekki sem skyldi og því voru fyrri kennsluhættir teknir upp árið 1954. Árið 1961 var tekin í notkun viðbygging við gamla þinghúsið sem hlaut nú nafnið Héðinsminni. Húsið var byggt í þeim tilgangi að vera félagsheimili en þetta sama haust var skólahald aftur tekið upp í þinghúsinu/félagsheimilinu. Vorið 1989 var aftur hafist handa við að byggja við Héðinsminni en þessari viðbyggingu var ætlað að vera skólahúsnæði. Lauk framkvæmdum við skólahúsnæðið haustið 1992.

Grunnskólinn að Hólum*

 • N00476
 • Public party
 • 1970 - 1990

Frá 1967 hafði verið kennt í einu herbergi í kjallara skólahúsins á Hólum. Þetta var allstór stofa og í daglegu tali gekk herbergið undir nafninu Fjöldagröfin. Á almennum hreppsfundi í Hólahreppi 24. júní 1971 var samþykkt að óska eftir að barnaskóli Hólaskólahverfis verði gerður að föstum skóla. Skólinn fékk 2 kennslustofur í nýju starfsmannahúsi Bændaskólans, sem var einungis hugsað sem bráðabirgða úrræði. Haustið 1974 hófst bygging skólahúss á Kollugerði, skammt frá Hólastað og 29. mars.1977 hófst kennsla í hinu nýja húsi, en það var svo vígt 15 .júní. 1980. Við sameiningu sveitafélaga í Skagafirði 1998 heyrir Grunnskólinn að Hólum undir sameiginlega skólanefnd og Grunnskólinn austan Vatna var stofnaður 2007 þegar sameinaðir voru undir eina stjórn Grunnskólinn á Hofsósi, Grunnskólinn að Hólum og Sólgarðaskóli. Sólgarðaskóli var lagður niður vorið 2018. Grunnskólinn austan Vatna kennir á tveimur starfsstöðum, á Hólum eru nemendur í 1.-7. bekk. Á Hofsósi eru nemendur frá 1 - 10. bekk.

Hólahreppur

 • N00477
 • Public party
 • 1921 - 1998

Hólahreppur eru tvö byggðalög Hjaltadalur og Kolbeinsdalur. Líkur benda til að landsvæði Hólahrepps og Viðvíkurhrepps hafi í öndverðu verið einn hreppur, víst er að þeir voru ein þinghá með þingstað í Viðvík til ársins 1921. Þá urðu Hólar þingstaður Hólahrepps og hélst svo meðan hreppurinn var sjálfstæður, þar til hann sameinaðist svo 10 öðrum sveitarfélögum í Skagafirði 1998.

Sparisjóður Hólahrepps

 • N00478
 • Public party
 • 1909 - 2004

Í gögnum einkaskjalasafns Harðar Jónssonar er handskrifað ljósrit Útdráttur úr fundargerðum málfundarfélagsins " Hjalta " viðvíkjandi sparisjóð Hólahrepps. Þar segir: Árið 1909 þann 11 júlí hafði málfundarfélagið "Hjalti " til meðferðar málefni um stofnun sparisjóðs í Hólahreppi. Kom fram eindreginn vilji fundarins að koma sjóðnum á fót. Loks var málið rætt á aðalfundi sem haldin var á Hólum 28.des.1909 og kosin stjórn sjóðsins. "Vér undirritaðir stofnendur Sparisjóðs Hólahrepps tökumst hér með á hendur einn fyrir alla og allir fyrir einn 500. kr ábyrgð sem tryggingu fyrir því að sjóðurinn standi í skilum". 18 stofnfundarmenn undirrita á Hólum í Hjaltadal 28.des 1909. ( bréfsefni sett í ýmis gögn ). Gögnum ber ekki saman hvenær sparisjóður Hólahrepps var stofnaður því eins og segir í Gjörðabók Hólahrepps: Frá fyrsta degi janúarmánaðar 1915 er stofnaður sparisjóður Hólahrepps í Skagafjarðasýslu, stofnendur eru fyrst um sinn 12. Eins er það tekið fram hjá Afl sparisjóð ( linkur hér að neðan ) að sparisjóður Hólahrepps hafi verið stofnaður 1907.
Sparisjóðir voru staðbundnar stofnanir sem ætlað var að þjóna ákveðnum landsvæðum, með tilgang að gefa íbúm kost á að varðveita og ávaxta peninga sína en löggjöf þeirra varð strangari og takmarkaðri en bankanna.
Sparisjóðurinn hét Sparisjóður Hólahrepps þar til síðla árs 2004, þá Sparisjóður Skagafjarðar. Samruni varð síðan með Sparisjóð Siglufjarðar 13. ágúst 2007 og hinn sama dag var samruninn samþykktur í Sparisjóði Skagafjarðar. Bókhaldslegur samruni þeirra miðaðist við 1. janúar 2008. Sameinaður sparisjóður starfaði síðan undir nafni Sparisjóðs Siglufjarðar, þar til nafni hans var breytt í „Afl sparisjóð“ á fundi 18. apríl 2008. Í lok árs 2007, fyrir fall bankanna, námu heildareignir sparisjóðsins 8 milljörðum króna. https://www.rna.is/sparisjodir/skyrsla-nefndarinnar/5-bindi/21-kafli/.

Pálína Halla Ásmundsdóttir (1921-2009)

 • N00479
 • Person
 • 30.05.1921-11.05.2009

Pálína Halla var fædd í Ásbúðum á Skaga í Austur-Húnavatnssýslu og þar ólst hún upp. Pálína giftist Leifi Gíslasyni 22. Nóvember 1940, þau eignuðust tvo syni, Baldvin og Ásmund. Pálína og Leifur bjuggu í Ásbúðum til ársins 1965 þá brugðu þau búi og fluttust til Kópavogs og bjuggu til æviloka.

Baldvin Leifsson (1941-2022)

 • N00479
 • Person
 • 19.10.1941 - 29.05.2022.

Baldvin Leifsson fæddist 19.10.1941 á sjúkrahúsinu á Sauðárkróki en ólst upp í Ásbúðum í Skagabyggð. Baldvin flutti síðar til Kópavogs og starfaði þar sem vélsmiður, rennismiður, bátasmiður og vélstjóri. Baldvin bjó í Kópavogi til æviloka, hann var ókvæntur og barnlaus. Hann lést 29.05.2022.

Búnaðarfélag Hólahrepps

 • S 07340
 • Association
 • 1892 - 1944

Á fundi að Hólum 2. maí. 1892 gengu 10 bændur í búnaðarfélag. Voru lesin upp lög félagsmanna og samþykkt. Í félagið gengu þessir: Magnús Ásgrímsson Sleitustöðum, Pétur Gestsson Smiðsgerði, Gísli Sigurðsson Neðra - Ási, Stefán Ásgrímsson Efra - Ási, Gunnlaugur Jónsson Víðirnesi, Gísli Þorfinnsson Hofi, Jóhannes Þorfinnsson Reykjum, fjárhirðir, Árni Ásgrímsson Kálfsstöðum, ritari, Páll Pétursson Kjarvalsstöðum, Guðjón Jóhannesson Nautabúi, formaður. Tilgangur félagsins er að efla grasrækt og garðrækt. Eins og segir í fundagerðabók, 1892.

Björn Rúriksson (1950

 • S0
 • Person
 • 1950

Björn er sonur Rúriks Halldórssonar og Önnu Snæbjörnsdóttur eiginkonu hans. Björn var giftur Guðfinnu Baldvinsdóttur, sem er bróðurdóttir Kristmundar.

Guðmundur P. Johnson ( Blaine)

 • S0
 • Person
 • Ekki vitað

Guðmundur var Lúterskur prestur í Blaine í USA. Kona hans var Margrét Johnson. Hann var í elliheimilisnefnd sem hann setti á stofn. Á fyrsta fundi var Guðmundur með tvö ný mál sem hann flutti, að byggt verði starfrækt elliheimili fyrir aldraða Íslendinga og að íslenskuskóli yrði stofnaður sem fyrst. Guðmundur flutti frá Blaine.

Geir S. Björnsson (1924-1993)

 • S0
 • Person
 • 1924-1993

Geir var fæddur á Akureyri árið 1924. Hann var sonur Sigurðar O. Björnssonar prentsmiðjustjóra og fyrri konu hans Maríu Kristjánsdóttur húsfreyju, en hún lést þegar Geir var einungis sjö ára. Hann ólst upp hjá föður sínum og seinni konu hans,Kristínu Bjarnadóttur.
Geir nam prentiðn í POB. Fór svo í frekara nám til Ameríku og fékk meistararéttindi frá Rochester Institute of Technology árið 1949.
Geir kvæntist Anitu Björnsson og eignuðust þau þrjú börn.

Bryndís Karlsdóttir (1962

 • S0
 • Person
 • 1962

Bryndís fæddist á Húsavík. Foreldrar: Sólveig Bjarnadóttir, og Karl Jónatansson. Eiginmaður Bryndisar var Áki Elísson, hann er látinn. Þau eignuðust fjögur börn.
Bryndís er systurdóttir K.B.

Anna Snorradóttir

 • S0
 • Person

Anna Snorradóttir( Sigfússonar frá Dalvík), Reykjavík. Faðir hennar var ættaður frá Brekku í Svarfaðardal. Hann var námstjóri á Akureyri.

Baldvin Ringsted (1914 - 1988)

 • S0
 • Person
 • (1914-1988)

Baldvin var fæddur á Kljáströnd í Grýtubakkahreppi árið 1914. Hann var tannlæknir á Akureyri

Bjarni Á. Jóhannnsson (1926-2002)

 • S0
 • Person
 • 1926-2002

Bjarni var fæddur í Grafargerði á Höfðaströnd í Skagafirði. Foreldrar hans voru Jóhann Ólafsson og Guðleif Jóhannsdóttir Miðhúsum Skagafirði. Bjarni reisti nýbýli úr landi Mannskaðahóls á Höfðaströnd. Hann var kennari í Hofsósi.

Bjarni Pálsson (1961

 • S0
 • Person
 • 1961

Fæddur í Reykjavík. Foreldrar hans voru Páll Bjarnason og Rannveig Kristjánsdóttir. Fyrrum eiginkona Bjarna er Zanný Sigurbjörnsdóttir. Börn þeirra eru Katrín Björk og Magnús Páll. Barnsmóðir: Jóhanna Guðmundsdóttir. Barn hennar og Bjarna er Lilja Dögg.
Kristmundur er föðurbróðir Bjarna . Bjarni er bakari að mennt.

Edda Björnsdóttir

 • S0
 • Person
 • 1936-1987

Edda var augnlæknir,dóttir Björns Sigurðssonar læknis á Keldum og Unu Jóhannesdóttur ritara. Edda giftist Leifi Börnssyni lækni.Þau skyldu. Börn þeirra eru Árni, Björn og Helga.

Alma Hagen Bellingham

 • S0
 • Person

Fædd í Kanada. Borga móðir hennar og Kristmundur eru systrabörn.

Finnlaugur Pétur Snorrason (1916-2002)

 • S0
 • Person
 • (1916-2002)

Finnlaugur var fæddur á Syðri-Bægisá í Öxnadal. Foreldrar hans voru Snorri Þórðarson og Þórlaug Þorfinnsdóttir. Finnlaugur kvæntist 1945, Hermínu Sigurðardóttur, og börn þeirra eru Helgi, Gunnar, Þorfinnur, Þórlaug, Hulda og Snorri, einnig fósturbörn sem hann ól upp sem sín eigin.
Finnlaugur stundaði nám við Laugaskóla í Reykjadal og víðar. Hann vann við bú foreldra sinna, m.a. við byggingar og var einnig mjólkurbílstjóri í Öxnadal og Glæsibæjarhreppi.
Árið 1945 flutti hann á Selfoss, en þar vann hann við húsbyggingar og yfirbyggingar bíla. Árið 1945 keypti hann jörðina Arnarstaði í Hraungerðishreppi og hóf þar hefðbundinn búskap og síðar og þá mestmegnis með kartöflurækt.
Á vetrum var vann Finnlaugur m.a. á trésmiðju K.Á á Selfossi. Hann sturndaði nám í húsasmíði og lauk prófi í faginu 1964. Finnlaugur lét af bústörfum árið 1974, en gerðist þá húsvörður hjá Grænmetisverslun landbúnaðarins.
Finnlaugur fann upp og smíðaði flokkunarvél fyrir kartöflur; um tuttugu slíkar.
Eftir að hann lét af störfum kom hann sér upp litlu trésmíðaverkstæði í bílskúrnum, en þar framleiddi hann samlímda og rennda muni. Finnlaugur var þekktur víða um land fyrir listilega gerða smíðisgripi sína. Árið 1998 tilnefndi Félag trérennismiða á Íslandi hann fyrir brautryðjandastarf á sviði trérennismiða.

Friðrik (Árni) Kristjánsson (1922-2009)

 • S0
 • Person
 • 1922-2009

Friðrik var fæddur árið 1922 í Stapafelli í Arnarfirði. Foreldrar hans voru Kristján Kristjánsson og Guðný Guðmundsdóttir. Fósturforeldrar Friðriks voru Bjarni Árnason og Kristjana Th. Ólafsdóttir. - Friðrik lærði vélstjórn og var vélstjóri á ýmsum skipum, síðar verksmiðjustjóri í fiskimjölsverksmiðjunni á Bíldudal. Hann vann einnig við viðgerðarþjónustu fyrir hraðfrystihús Suðurfjarðarhrepps.
Fjölskyldan flutti til Tálknafjarðar, en þar hóf Friðrik störf við Vélsmiðju Tálknafjarðar, síðar fór hann aftur á sjó.
Friðrik sat í stjórnum ýmissa fyrirtækja, m.a. Hafnarstjórn Bíldudals, Hafnar og Sparisjóðs Arnfirðinga ofl. Hann var í sóknarnefndum og kirkjukórum bæði í Bíldudalskirkju og þar um kring.
Friðrik hafði yndi af tónlist og var góður söngmaður.

Guðlaugur Sigurðsson (1891-1971)

 • S0
 • Person
 • 1891-1971

Guðlaugur var fæddur í Stíflu í Fljótum í Skagafirði, en bjó sín æskuár á Þorgautsstöðum í sömu sveit, sem síðar fór undir stöðuvatn vegna Skeiðsfossvirkjunar.
Guðlaugur flutti síðar til Haganesvíkur, þar sem hann stundaði hákarlaveiðar, en flutti svo til Siglufjarðar um 1920 og var þar póstberi lengst af, oftast nefndur Laugi póstur. Hann var ágætlega hagmæltur og afar fróður um kveðskap og hina ýmsu bragarhætti. Á sinn hæglega hátt setti hann svip á mannlífið á Siglufirði og var mörgum innan handar við að yrkja eftirmæli,afmælisvísur og fleira. Guðlaugur sendi frá sér ljóðakver en ljóð hans voru einnig birt í blöðum og tímaritum

Gísli Gestsson (1907-1984)

 • S0
 • Person
 • 1907-1984

Gísli var fæddur á Hæli í Gnúpverjahreppi 1907. Foreldrar hans voru Margrét Gísladóttir og Gestur Einarsson.
Gísli stundaði nám í verkfræði við Polyteknisk Læreanstalt í Kaupmannahöfn til ársins 1930, en þá þraut námsstyrkurinn. Hann var safnvörður við Þjóðminjasafnið árið 1951 til 1978. Gísli var einskonar "fornleifafræðingur", var ómenntaður í þeim fræðum , en var þó fær fræðimaður á þessu sviði og helsti aðstoðarmaður Kristjáns Eldjárns og varaforstöðumaður hin síðari ár. Gísli kvæntist Guðrúnu, sem var hannyrðakona, dóttir Önnu Magnúsdóttur kennara og Sigurðar Jónssonar skólastjóra Miðbæjarbarnaskólans. Börn þeirra voru fjögur, Anna, Margrét, Sigrún og Gestur.
Gísli var mikill náttúruunnandi og mjög fær ljósmyndari.

Bjarni Kristmundsson (1889-1954)

 • S0
 • Person
 • 1889-1954

Bjarni var fæddur í Ásbjarnarnesi Vestur-Hún. Var bóndi víða. Kona hans var Kristín Sveinsdóttir húsfreyja. Þau eignuðust fimmtán börn. Öll komust þau á legg, utan tveggja drengja sem létust ungir. Bjarni var faðir Kristmundar. (Sjá betur í ættfræðiritum)

Guttormur Vigfússon Þormar (1928-2015)

 • S0
 • Person
 • 1928-2015

Guttormur var fæddur á Neskaupstað. Foreldrar hans voru Vigfús Guttormsson og Ingibjörg Guttormsson, fædd Biskoptoð. Guttormur var til sjós eftir að barnaskóla lauk. Hann lauk námi frá Sjómannaskólanum árið1951. Kona hans var Áslaug Sigurðardóttir snyrtifræðingur. Börn þeirra :Drengur sem lifði aðeins í þrjár vikur, og dæturnar Magnea og Sigurbjörg Ásta.

Erlendur Sigmundsson (1916-2005)

 • S0
 • Person
 • 1916-2005

Erlendur var fæddur í Gröf á Höfðaströnd árið 1916. Foreldrar hans voru Sigmundur Sigtryggsson bóndi og síðar verslunarmaður á Siglufirði og kona hans Margrét Sigríður Erlendsdóttir húsfreyja, hún lést árið 1964. Þau eignuðust tvær dætur.
Erlendur kvæntist Ásu Jónsdóttur, þau skildu.
Árið 1973 kvæntist Erlendur Sigríði Símonardóttur.
Erlendur lauk stúdentsprófi 1938 frá MA og cand. theol. árið 1942 frá HÍ.
Hann var sóknarprestur í Seyðisfjarðarprestakalli 1942-1965 og prófastur í Norður - Múlaprófastsdæmi 1961-1965. Erlendur var stundakennari við barna-og unglingaskólann á Seyðisfirði 1942-1965 og biskupsritari 1967-1975. Hann var farprestur 1975-1982.

Eiríkur Kristinsson (1916-1994)

 • S0
 • Person
 • 1916-1994

Eiríkur var fæddur í Miðsitju í Blönduhlíð í Skagafirði. Foreldrar hans voru Kristinn Jóhannsson og Aldís Sveinsdóttir. Eiríkur varð cand. mag. í íslenskum fræðum árið 1944.
Lengst af stundaði hann kennslu, síðast á Akureyri.
Fyrri kona Eiríks var Stefanía Sigurjónsdóttir, þau skildu. Börn þeirra eru Kolbrún og Kristinn. Seinni kona hans var Sesselja Þorsteinsdóttir. Börn þeirra eru Ólöf Margrét, Birgir, Hólmfríður Ingibjörg og Einar Vilhjálmur.

Barði G. Skúlason

 • S0
 • Person
 • 1871-1965

Barði var fæddur á Reykjavöllum í Skagafirði árið 1871. Hann, ásamt fjölskyldu sinni, flutti til Vesturheims fimm ára gamall eða árið 1876. Fyrstu árin bjó fjölskyldan í Nýja-Sjálandi, en fluttu þaðan 1880 til Mountain í Norður -Dakota( Víkurbyggðar í Norður-Dakota). Barði nam lögfræði við Dakotaháskóla og útskrifaðist árið 1897. Sama ár stofnaði Barði lögfræðingafélag ásamt Skúla bróður sínum. Barði kvæntist Charlotte H. Robinson árið1896, þau eignuðust tvö börn, Dagmar og Rolfe. Barði var mikill málamaður og las átta tungumál. Hann hafði gaman af skáldskap, einnig heimspeki.
Barði var lögmaður í Oregon.

Bjarki Eliasson (1923-2013)

 • S0
 • Person
 • 1923-2013

Bjarki fæddist og ólst upp á Dalvík, en flutti til Kópavogs 1954, síðan til Reykjavíkur.
Foreldrar hans voru Elías Halldórsson vélstjóri og trésmíðameistari, úr-og gullsmiður og Friðrika Jónsdóttir húsfreyja. Þau skildu. Börn þeirra eru: Björk, Stefán og Sveinbjörn.
Seinni kona Bjarka var Þórunn Ásthildur Sigurjónsdóttir, dóttir þeirra er Þórunn María. Bjarki lauk vélstjóraprófi 1943 og stýrimannsprófi 1949 og prófi frá Lögregluskóla ríkisins árið 1954. Hann stundaði lögfræðinám í Bandaríkjunum og starfsnám hjá Scotland Yard. Bjarki starfaði við löggæslu1953-1988 og var skólastjóri Lögregluskóla ríkisins 1988-1993.
Bjarki hlaut fjölmargar viðurkenninga fyrir störf sín.

Björg Baldursdóttir (1952

 • S0
 • Person
 • 1952

Björg fæddist á Ísafirði 10.september 1952. Uppalin í Vigur í Ísafjarðardjúpi. Foreldrar hennar voru Sigríður Salvarsdóttir og Baldur Bjarnason. Björg er kennari að mennt.

Björn Már Ólafsson (1947

 • S0
 • Person
 • 1947

Björn fæddist í Reykjavík. Hann er augnlæknir. Foreldrar hans voru Ólafur Guðmundsson lyfjafræðingur og Þórey Vigdís Ólafsdóttir.

Böðvar Magnússon (1878 - 1966)

 • S0
 • Person
 • 1878-1966

Böðvar var fæddur í Holtsmúla á Landi. Foreldrar hans voru Magnússon Magnússon hreppstjóri og Arnheiður Böðvarsdóttir húsfreyja.Fjölskyldan flutti að Úthlíð í Biskupstungum þegar Böðvar var á þriðja ári og þegar hann var á tíunda ári missti hann móður sína. Magnús flutti að Laugarvatni ásamt fjórum börnum sínum sínum ári síðar, þá var Böðvar á ellefta ári.
Hann var búfræðingur að mennt og hlaut oft viðurkenningar sem ræktunarmaður og bændahöfðingi.

Svavar Sigmundsson (1939)

 • S0
 • Person
 • 1939

Svavar fæddist árið 1939. Stúdent frá ML 1958 .Kennari við Héraðsskólann á Laugarvatni. Var skipaður forstöðumaöur Örnefnastofnunar Íslandsstil fimm ára. Cand.mag. í íslenskum fræðum frá HÍ. Lektor við HÍ .Rannsóknarprófessor. Ritstörf : Orðabók um slangur, slettur, bannorð, Íslensk samheitaorðabók ofl.

Frosti Fífill Jóhannsson (1952-)

 • S0
 • Person
 • 27. apríl 1952

Fæddur að Ljósalandi í Lýtingsstaðarhreppi í Skagafirði. For: Jóhann Hjálmarsson og María Benediktsdóttir. Frosti er þjóðfræðingur að mennt.

Bryndís Brynjólfsdóttir (1937 - )

 • S0
 • Person
 • 1937

Bryndís fæddist á Akureyri. Dóttir Brynjólfs Sveinssonar menntaskólakennara og Þórdísar Haraldsdóttur húsfreyju. Var bankastarfsmaður á Akureyri og Reykjavík.
Systur Bryndísar: Helga tvíburasystir hennar og Ragnheiður, en hún var elst þeirra systra.

Borgþór Gunnarsson

 • S0
 • Person
 • ?

Borgþór fæddist í Akurgerði í Garði á Álftanesi. Foreldrar hans voru Gunnar Jónsson og Guðrún Jónsdóttur. Borgþór lauk læknisnámi frá Háskóla Íslands.
Borgþór eignaðist son með Ingu Hermundsdóttu frá í Landeyjum. Drengurinnn fékk nafnið Herbert Númi.
Síðar kvæntist Borgþór Ástu Guðjónsdóttur fá Vestmannaeyjum. Þau eignuðst þrjá syni. Þau hjón fóru til Vesturheims, hann til frekara náms í læknisfræði og gerðist brjóstholslæknir

Friðrik Einarsson (dr.med., pró.) (1909-2001)

 • S0
 • Person
 • 1909-2001

Friðrik var fæddur á Hafranesi við Reyðarfjörð árið 1909. Foreldrar hans voru Guðrún V. Hálfdanardóttir og Einar S. Friðriksson. Árið1940 kvæntist Friðrik Ingeborg Einarsson, þau eignuðust fimm börn, þau Kirsten,Halldór,Örn, Erling og Hildi.
Friðrik fékk almennt lækningaleyfi á Íslandi árið 1939 og í Danmörku 1943, en þar stundaði hann framhaldsnám í níu ár
Árið 1949 hlaut Friðrik sérfræðingsleyfi í kvensjúkdómum og handlækningum og hann kenndi við Læknadeild H.Í. og gegndi ýmsum trúnaðar-og félagsstörfum, m.a. sat hann í stjórn Læknafélags Reykjavíkur og í byggingarnefnd Borgarspítalans ofl.

Angantýr H. Hjálmarsson (1919-1998)

 • S0
 • Person
 • (1919-1998)

Angantýr var Eyfirðingur. Hann var kennari og skólastjóri og formaður Náttúruverndarnefndar í Eyjafjarðarsýslu. Var í Syðri-Villingadal í Saurbæjarsókn.

Baldvin Bjarnason ( 1916-2004)

 • S0
 • Person
 • 1916-2004

Baldvin var fæddur að Reykjum í Tungusveit í Lýtingsstaðarhreppi árið 1916. Sonur hjónanna Kristínar Sveinsdóttur og Bjarna Kristmundssonar bænda þar. Baldvin var bróðir Kristmundar.

Benedikt H. Líndal (1892-1967)

 • S0
 • Person
 • (1892-1967)

Benedikt var fæddur 1892 á Efra-Núpi. Foreldrar hans voru Hjörtur Líndal Benediktsson og Pálína Ragnhildur Björnsdóttir. Benedikt var ungur við nám í Reykjavík um tíma og einn vetur í Danmörku. Eiginkona hans var Ingibjörg Guðmundsdóttir frá Svertingsstöðum. Þau eignuðust átta börn.

Helgi Dagur Gunnarsson (1956-)

 • S00002
 • Person
 • 1956-

Helgi Dagur Gunnarsson fæddist á Sauðárkróki 21. október 1956. Foreldrar: Gunnar Guðjón Helgason og Sigurlaug Jónsdóttir.

Seyluhreppur

 • S00003
 • Corporate body
 • 1000-1998

Seyluhreppur var hreppur vestan Héraðsvatna í Skagafjarðarsýslu, kenndur við bæinn Stóru-Seylu á Langholti, sem var þingstaður hreppsins.

Til hreppsins töldust fjögur byggðarlög, Langholt, Vallhólmur, Víðimýrarhverfi og Skörð, en einnig Fjall, Geldingaholt og Húsabakkabæirnir, sem ekki töldust tilheyra neinu þessara byggðarlaga. Byggðin er breið og áttu aðeins sex bæir í hreppnum land til fjalls. Hreppurinn var allur í Glaumbæjarsókn en þar eru tvær kirkjur, í Glaumbæ og á Víðimýri. Fyrr á öldum var einnig kirkja í Geldingaholti.

Aðalatvinnuvegur hreppsbúa var lengst af landbúnaður en nokkru fyrir miðja 20. öld byggðist upp dálítill þéttbýliskjarni í Varmahlíð og starfa íbúar þar flestir við verslun og þjónustu af ýmsu tagi. Þar er skóli, félagsheimili, hótel og sundlaug, auk verslunar og annarrar þjónustustarfsemi. Við sameininguna bjuggu 303 íbúar í hreppnum, þar af 125 í Varmahlíð.

Hinn 6. júní 1998 sameinaðist hreppurinn 10 öðrum sveitarfélögum í Skagafirði: Skefilsstaðahreppi, Sauðárkrókskaupstað, Skarðshreppi, Staðarhreppi, Lýtingsstaðahreppi, Rípurhreppi, Viðvíkurhreppi, Hólahreppi, Hofshreppi og Fljótahreppi, og mynduðu þau saman sveitarfélagið Skagafjörð. (https://is.wikipedia.org/wiki/Seyluhreppur)

Í skjalasafninu eru skjöl frá Seyluhreppi í Skagafirði frá árunum 1790-1998 þegar hreppurinn sameinaðist tíu öðrum sveitarfélögum og til varð sveitarfélagið Skagafjörður. Röðun innan flokka er í tímaröð en sumstaðar eru eyður þar sem gögn hafa glatast m.a. í bókhaldinu.

Akrahreppur (1000-)

 • S00004
 • Organization
 • 1000-

Akrahreppur (áður kallaður Blönduhlíðarhreppur) er syðsti hreppur Skagafjarðarsýslu austan héraðsvatna. Greina má hreppinn í fjögur byggðarlög; Blönduhlíð, frá hreppamörkum við Viðvíkursveit um Kyrfisá að Bóluá; Norðurárdal frá Bóluá að Valagilsá; Kjálka frá Norðurá inn með Héraðsvötnum að Grjótárgili ; Austurdal frá Grjótárgili inn til öræfa; nokkur býli í Vallhólmi tilheyra einnig Akrahreppi. Akrahreppi þótt þau séu nú vestan Héraðsvatna, sem hafa breytt um farveg á þessum slóðum. Víðlend afréttarlönd tilheyra sveitarfélaginu, Silfrastaðaafrétt og Nýjabæjarafrétt.
Aðalatvinnuvegur er landbúnaður og er ekkert þéttbýli í sveitarfélaginu. Grunnskóli hreppsins var á Stóru-Ökrum, í félagsheimilinu Héðinsminni, frá 1949 til 2006 en í kjölfar deilna milli foreldra og kennara var hann lagður niður og síðan hefur nemendum verið ekið í skóla í Varmahlíð. Fjórar kirkjur eru í Akrahreppi, á Flugumýri, Miklabæ, Silfrastöðum og Ábæ í Austurdal en Ábæjarsókn er nú öll í eyði. Lítils háttar jarðhiti er á nokkrum stöðum í Akrahreppi og var byggð sundlaug á Víðivöllum árið 1938, sem ekki er lengur í notkun. Nú hefur hitaveita verið lögð frá Varmahlíð um mestalla Blönduhlíð.

Jón J. Dahlmann (1873-1949)

 • S00005
 • Person
 • 14.02.1873-08.04.1949

Jón Jónsson Dahlmann var fæddur í Vík í Lóni, Austur-Skaftafellssýslu árið 1873. Faðir hans var Jón Jónsson (1834-1873), bóndi í Vík, móðir hans var Margrét Þorsteinsdóttir (1841-1911) húsfreyja í Vík. Jón tók upp ættarnafnið Dalmann árið 1901 en síðar var það stafsett "Dahlmann". Jón var gagnfræðingur frá Möðruvallaskóla (1895) en lærði ljósmyndun hjá Eyjólfi Jónssyni á Seyðisfirði 1895-1897. Jón var ljósmyndari á ljósmyndastofu Björns Pálssonar á Ísafirði 1897-1900. "Rak ljósmyndastofu Björns Pálssonar á Akureyri ... 1900-1901, keypti hana síðan 1902 og rak í eigin nafni til 1910 ... Rak verslun á Akureyri 1907-1912. Keypti ljósmyndastofu Daníels Davíðssonar í Ljósmyndarahúsinu á Sauðárkróki og rak hana frá vori 1910 til hausts 1911. Fékkst við ljósmyndun á Seyðisfirði 1911-1912. Setti á stofn ljósmyndastofu með Ólafi Oddssyni í Þingholtsstræti 3 í Reykjavík 1913 og ráku þeir hana til 1918. Leigði 1918-1922 ljósmyndastofu Carls Ólafssonar á Laugavegi 46 og keypti hana 1922 og rak til 1940." Jón var stofnfélagi Ljósmyndarafélags Íslands 1926 og heiðursfélagi þess 1944. Maki var Ingibjörg Jónsdóttir (1875-1940). Þau áttu 7 börn. Jón dó árið 1949.

Björn Pálsson (1862-1916)

 • S00006
 • Person
 • 24.03.1862-15.02.1916

Björn Pálsson fæddist á Kjarna, Arnarneshreppi, Eyjafirði árið 1862. Faðir hans var Páll Magnússon (1833-1874) hreppstjóri og söðlasmiður á Kjarna. Móðir hans var Hólmfríður Björnsdóttir (1835-1920), húsfreyja á Kjarna. Björn lærði vélfræði í Vesturheimi 1881-1885. Talið er að hann hafi lært ljósmyndun í Kaupmannahöfn um 1889 og stundað framhaldsnám m.a. í tinplötugerð 1893. Björn vann við ýmis verslunarstörf, kennarastörf og vélar. Rak ljósmyndastofu á Ísafirði 1891-1916. Rak útibú frá ljósmyndastofunni á Akureyri 1900-1901. Hafði jafnan starfsfólk til að sjá um rekstur stofunnar. Eiginkona hans var Kristín Snorradóttir (1868-1945), húsfreyja og eignuðust þau 13 börn.

Hallgrímur Einarsson (1878-1948)

 • S00007
 • Person
 • 20.02.1878-26.09.1948

Hallgrímur Einarsson var fæddur á Akureyri árið 1878. Faðir hans var Einar Hallgrímsson Thorlacius (1846-1926), verslunarstjóri á Vestdalseyri við Seyðisfjörð, N.-Múlasýslu og síðar kaupmaður á Vopnafirði. Móðir hans var Vilhelmína Pálsdóttir (1847-1921), húsfreyja. Hallgrímur lærði ljósmyndun hjá Christian Christiansen í Kaupmannahöfn 1894-1895. Hann rak ljósmyndastofu á Vestdalseyri, Seyðisfirði, 1895-1901. Starfaði sem ljósmyndari á Akureyri frá 1901 og rak sína eigin ljósmyndastofu frá 1903 til dánardægurs, ýmist einn eða í félagi með öðrum. Rak einnig verslun með ljósmyndavörur.

Sigurður Einarsson (1890-1963)

 • S00008
 • Person
 • 04.09.1890-16.04.1963

Sigurður Einarsson var fæddur í Ásgeirsbrekku í Viðvíkursveit, Skagafirði þann 4. september 1890. Hann lést á Sauðárkróki 16. apríl 1963. Sigurður var bóndi í Stokkhólma í Seyluhreppi og á Hjaltastöðum í Akrahreppi. Kona hans var Margrét Þorsteinsdóttir fædd á Ytri-Hofdölum í Hofstaðabyggð, Skagafirði þann 8. janúar 1889. Hún lést á Sauðárkróki 10. nóvember 1989.

Gísli Gottskálksson (1900-1960)

 • S00009
 • Person
 • 27.02.1900-04.01.1960

Gísli var fæddur á Bakka í Vallhólmi, 27. febrúar árið 1900. Foreldrar hans voru Salóme Sigrún Halldórsdóttir og Gottskálk Egilsson bóndi á Bakka. Móðir hans fór með hann að Geldingaholti og var með hann þar fyrstu þrjú árin, þar hefur hann stigið sín fyrstu spor. Þá flyst hún með hann að Syðstu-Grund í Blönduhlíð og verður það æskuheimili Gísla. Hann útskrifaðist með gagnfræðipróf frá Gagnfræðiskóla Akureyrar árið 1919. Var barnaskólakennari í Akrahreppi frá 1927. Tók kennarapróf árið 1934. Það sama ár hóf hann búskap á eigin jörð, Sólheimagerði í Blönduhlíð. Árið 1934 var hann einnig ríkisvegaverkstjóri og hélt því starfi áfram til ársins 1959 þegar hann var settur yfirmaður vegamála í Skagafirði. Árið 1931 kvæntist Gísli Nikólínu Jóhannsdóttur og áttu þau saman 5 börn. Gísli lést 1960.

Jón Jónsson Skagfirðingur (1886-1965)

 • S00010
 • Person
 • 08.01.1886-21.01.1965

Jón Jónsson, síðar nefndur Jón Skagfirðingur, var fæddur í janúar 1886 á Valabjörgum í Skörðum. Foreldrar hans voru Jón Guðvarðarson og Oddný Sæmundsdóttir og áttu þau tvö önnur börn, þau Moniku og Nikódemus. Jón ólst upp að Valabjörgum til 15 ára aldurs en þá flutti hann með foreldrum sínum að Holtskoti í Seyluhreppi. Árið 1915 kvæntist Jón Soffíu Jósafatsdóttur frá Krossanesi og eignuðust þau þrjú börn; Sæmund, Hansínu og Valtý. Jón og Soffía bjuggu fyrst í Holtskoti, síðan í Glaumbæ og svo á Ingveldarstöðum á Reykjaströnd. Árið 1941 fluttu þau til Sæmundar sonar síns að Bessastöðum í Sæmundarhlíð. Soffía lést árið 1960 og eftir dauða hennar orti Jón kvæðið um Ekkilinn í Urtuvík.
Jóni er lýst svo: ,,Jón er prýðilega greindur maður, gjörhugull og víðlesinn. Hann er algjörlega sjálfmenntaður. Lítið hefur farið fyrir honum á veraldar-vettvangi, því að hann er maður hlédrægur og óhlutdeilinn og flíkar ógjarnan sínum innra manni. Fíngert og ljóðrænt eðli hans birtist einkanlega fáum og völdum vinum, - og í stökum hans og kvæðum, sem orðið hafa til á stopulum tómstundum fátæks bónda."

Jón virðist hafa byrjað ungur að yrkja en það virðist hafa verið honum mikil hvatning að hitta Stephan G. Stephansson árið 1917 og fá tækifæri til þess að yrkja til hans. Stephan heillaðist mjög að kveðskapi Jóns og heimsótti hann í Holtskot þar sem þeir ræddu lengi um kveðskap. Jafnframt var Jóni vel til vina við Stefán frá Hvítadal og Friðrik Hansen og hvöttu þeir hann mjög til að virkja skáldskapargáfu sína. Jón lést árið 1965 þá 79 ára gamall.

Jón Pálmi Jónsson (1888-1962)

 • S00011
 • Person
 • 27.01.1888-06.08.1962

Jón Pálmi Jónsson er fæddur í Sauðanesi, Torfalækjarhreppi, A.-Hún. árið 1888. Faðir hans var Jón Hróbjartsson (1849-1928), bóndi á Gunnfríðarstöðum, A.-Hún. Móðir hans var Anna Einarsdóttir (1850-1910), húsfreyja á Gunnfríðarstöðum, frá Hring í Blönduhlíð. Jón Pálmi stundaði nám við Gagnfræðiskólann á Akureyri 1906-1907. Lærði ljósmyndun hjá Hallgrími Einarssyni á Akureyri 1909-1911. Var íþróttakennari á Blönduósi 1907-1908 og barnakennari í Svínavatnshreppi 1907-1909. Mun hafa unnið hjá Þórarni Stefánssyni ljósmyndara á Húsavík á tímabilinu 1910-1912. Rak ljósmyndastofu á Sauðárkróki 1912 til vors 1915, seldi Pétri Hannessyni stofuna í desember 1914. Bendlaður við peningafölsunarmál og flúði land. Var starfsmaður á ljósmyndastofu í Noregi 1915-1916. Fluttist til Bandaríkjanna 1916 og rak þar ljósmyndastofu með hléum frá 1919 til 1962.

Ólafur Magnússon (1889-1954)

 • S00012
 • Person
 • 15.06.1889-26.11.1954

Ólafur Magnússon fæddist á Akranesi árið 1889. Faðir hans var Magnús Ólafsson (1862-1937), ljósmyndari í Reykjavík. Móðir hans var Guðrún Jónsdóttir (1862-1926), húsfreyja. Ólafur lærði ljósmyndun hjá föður sínum fyrir 1908 en var í framhaldsnámi hjá Sophus Junker Jensen í Kaupmannahöfn og í Berlín 1911-1913. Vann sem ljósmyndari hjá Pétri Brynjólfssyni í Reykjavík um tíma fyrir 1911. Rak ljósmyndastofu í Reykjavík frá 1913 til 1954. Maki Ólafs var Guðrún Árnadóttir (1915-1993). Ólafur dó árið 1954.

Pétur Sigurðsson (1919-2012)

 • S00013
 • Person
 • 21.03.1919-28.08.2012

Pétur Sigurðsson var fæddur á Hjaltastöðum í Akrahreppi, Skagafirði þann 21. mars 1919. Hann var bóndi á Hjaltastöðum í Akrahreppi. Kona hans var Ragnheiður Marta Þórarinsdóttir (1919-2003). Pétur lést á Sauðárkróki 28. ágúst 2012.

Þórólfur Pétursson (1942-)

 • S00014
 • Person
 • 21.01.1942

Þórólfur Pétursson fæddist á Hjaltastöðum þann 21. janúar 1942. Hann var bóndi á Hjaltastöðum í Akrahreppi. Kona: Anna Jóhannesdóttir (f. 1956).

Margrét Hjaltadóttir (1950-)

 • S00015
 • Person
 • 16.02.1950

Margrét Sigrún Hjaltadóttir (Gréta) fæddist í Reykjavík þann 16. febrúar 1950. Hún bjó um skeið á Hjalla í Akrahreppi ásamt manni sínum Þóri Jóni Ásmundssyni (f. 1947). Þau flluttu suður.

Leifur Sigurðsson (1921-2006)

 • S00016
 • Person
 • 31.05.1921-17.06.2006

Leifur Sigurðsson var fæddur í Stokkhólma í Vallhólma, Skagafirði þann 31. maí 1921. Hann var rennismiður, síðast búsettur í Reykjavík. Kona hans var Friðrika Elíasdóttir (1913-2004).
Leifur lést í Reykjavík 17. júní 2006

Bryndís Pétursdóttir (1947-)

 • S00017
 • Person
 • 06.05.1947

Bryndís Pétursson fæddist 6. maí 1947 á Sauðárkróki. Maður hennar var Bjarni Leifs Friðriksson (1940-2009), bóndi á Sunnuhvoli.

Sveinn Jónsson (1857-1955)

 • S000175
 • Person
 • 23.05.1857-01.01.1955

Fæddur á Hóli í Sæmundarhlíð. Foreldrar hans voru Jón Jónsson og Sigríður Magnúsdóttir. Bróðir hans var Jón hreppstjóri á Hafsteinsstöðum. Sveinn var bóndi á Hóli frá 1886-1923 en þá tók Jón sonur hans við. Kvæntist Hallfríði Sigurðardóttur (1862-1921) árið 1881, þau eignuðust átta börn, sex þeirra komust upp. Einnig átti Sveinn son með Bergnýju Magnúsdóttur. Sveinn sat í hreppsnefnd Staðarhrepps árin 1916-1922. Hann bjó á Hóli hjá Jóni syni sínum til æviloka.

Margrét Þorsteinsdóttir (1889-1989)

 • S00018
 • Person
 • 08.01.1889-10.11.1989

Margrét Þorsteinsdóttir var fædd á Ytri-Hofdölum í Hofstaðabyggð í Skagafirði, 8. janúar 1889. Hún var húsfreyja í Stokkhólma og á Hjaltastöðum í Akrahreppi í Skagafirði. Hún var kona Sigurðar Einarssonar. Margrét lést á Sauðárkróki 10. nóvember 1989.

Halldór Sigurðsson (1925-2003)

 • S00019
 • Person
 • 12.05.1925-18.11.2003

Halldór Sigurðsson (Dóri) fæddist í Stokkhólma í Akrahreppi í Skagafirði 12. maí 1925. Hann var gullsmiður. Halldór lést á Stokkseyri 18. nóvember 2003.

Ragnheiður Þórarinsdóttir (1919-2003)

 • S00020
 • Person
 • 13.05.1919-25.06.2003

Ragnheiður Marta Þórarinsdóttir (Ragna) var fædd á Ríp í Rípurhreppi, Skagafirði, 13. maí 1919. Hún var búsett á Hjaltastöðum í Akrahreppi ásamt manni sínum, Pétri Sigurðssyni (1919-2012). Ragnheiður lést 25. júní 2003.

Magnús Helgi Helgason (1896-1979)

 • S00021
 • Person
 • 21.12.1896-31.12.1979

Magnús Helgi Helgason var fæddur á Ánastöðum í Svartárdal, Skagafirði, 21. desember 1896. Magnús var bóndi í Kolgröf á Efribyggð og í Héraðsdal í Tungusveit í Skagafirði. Hann var síðast búsettur á Sauðárkróki. Kona hans var Jónína María Ingibjörg Guðmundsdóttir (1893-1988).
Magnús lést á Sauðárkróki 31. desember 1979.

Finnbogi Bjarnason (1895-1986)

 • S00022
 • Person
 • 1895-1986

Finnbogi Bjarnason, Brekkugötu 29, Akureyri. Mjög líklega er um að ræða Skúla Finnboga Bjarnason (1895-1986), verslunarstjóra á Akureyri (áður bóndi á Mið-Grund í Skagafirði). Kona hans var Sigrún Eiríksdóttir (1897-1991).

Stefán Jónsson (1892-1980)

 • S00023
 • Person
 • 08.07.1892-31.12.1980

Stefán Jónsson var fæddur í Skagafjarðarsýslu þann 8. júlí 1892. Hann var bóndi á Höskuldsstöðum í Akrahreppi. Hann lést þann 31. desember 1980.

Sveinn Guðmundsson (1912-1998)

 • S00024
 • Person
 • 28.04.1912-12.05.1998

Sveinn Guðmundsson var fæddur í Litladalskoti í Lýtingstaðarhreppi í Skagafirði þann 28. apríl 1912. Hann var kaupfélagsstjóri Kaupfélags Skagfirðinga. Kona hans var Valgerður Elín Hallgrímsdóttir (1920-1996). Hann lést 12. maí 1998.

Magnús Halldór Gíslason (1918-2013)

 • S00025
 • Person
 • 23.03.1918-03.02.2013

Magnús Halldór Gíslason (Abbi) var fæddur á Frostastöðum í Akrahreppi í Skagafirði þann 23. mars 1918. Hann var bóndi á Frostastöðum í Akrahreppi og síðar blaðamaður í Reykjavík, síðast búsettur á Frostastöðum. Magnús var varaþingmaður og sat um tíma á þingi. Kona hans var Jóhanna Guðný Þórarinsdóttir (f. 1921-2018).
Magnús lést á Sauðárkróki 3. febrúar 2013.

Egill Bjarnason (1927-2015)

 • S00026
 • Person
 • 09.11.1927-15.04.2015

Egill Bjarnason var fæddur í Uppsölum í Akrahreppi, Skagafirði þann 9. nóvember 1927. Egill var Búfræðikandídat, héraðsráðunautur á Sauðárkróki og framkvæmdastjóri Búnaðarsambands og Ræktunarsambands Skagafjarðar um áratugaskeið. Hann gegndi fjölmörgum trúnaðarstörfum, var handhafi hinnar íslensku fálkaorðu, heiðursfélagi í Sögufélagi Skagfirðinga og hlaut margvíslegar viðurkenningar fyrir störf sín. Egill var búsettur á Öldustíg á Sauðárkróki. Kona hans var Anna Alda Vilhjálmsdóttir (f. 1928).
Egill lést á Sauðárkróki 15. apríl 2015.

Stefán Vagnsson (1889-1963)

 • S00027
 • Person
 • 26.05.1889-01.11.1963

Stefán Vagnsson var fæddur í Miðhúsum í Akrahreppi, Skagafirði þann 26. maí 1889. Hann var bóndi, skáld og kennari á Flugumýri, Sólheimum og Hjaltastöðum í Akrahreppi. Hann var síðast búsettur á Sauðárkróki og starfaði þar sem skrifstofumaður. Kona hans var Helga Jónsdóttir (1895-1988). Hann lést á Sauðárkróki 1. nóvember 1963.

Pétur Hannesson (1893-1960)

 • S00028
 • Person
 • 17.06.1893-13.08.1960

Pétur Hannesson var fæddur á Skíðastöðum, Neðribyggð, Skagafirði árið 1893. Faðir hans var Hannes Pétursson (1857-1900) bóndi á Skíðastöðum, móðir hans var Ingibjörg Jónsdóttir (1857-1945) húsfreyja á Skíðastöðum. Pétur var við nám í Unglingaskólanum í Vík í Skagafirði 1908-1909. Útskrifaðist sem búfræðingur frá Bændaskólanum á Hólum 1911. Lærði ljósmyndun hjá Hallgrími Einarssyni á Akureyri árið 1914 til 1915 og framhaldsnám í sömu iðn hjá Carli Ólafssyni í Reykjavík 1917-1918. Pétur var verslunarmaður á Sauðárkróki 1912-1914. Keypti ljósmyndastofu Jóns Pálma árið 1914 og rak þar ljósmyndastofu frá 1915 til 1928. Starfaði sem gjaldkeri í Sparisjóði Sauðárkróks 1923-1932 og sem sparisjóðsstjóri þar frá 1932-1946 og aftur 1951 til 1954. Var starfsmaður endurskoðunardeild Landsbankans í Reykjavík 1946-1947. Skrifstofustjóri Skömmtunarskrifstofu ríkisins 1947-1948. Póstafgreiðslumaður á Sauðárkróki 1948-1958 og símstjóri frá 1954 til 1958. Póstafgreiðslumaður í Kópavogi 1958 til 1960. Starfaði einnig sem fréttaritari Ríkisútvarpsins árið 1949-1958.

Ólöf Ólafsdóttir

 • S00029
 • Person
 • seinni hluta 19. aldar

Frá Álftagerði, kona Guðmundar Jóhannssonar á Siglufirði.

Results 1 to 85 of 6395